Tam Zamanlı

Tam Zamanlı2018-12-25T08:18:34+00:00

Adı Soyadı: Doç. Dr. İpek Güler (Bölüm Başkanı)

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Çalışma Alanları: Silikon nitrat ve silikon oksit ince filmlerinin CVD ve PECVD tekniklerini kullanılarak üretilmesi. İnce filmlerin içinde silikon nanoparçacıklarının elde edilmesi. İnce filmlerin ve bazı 3A-6A grubu yarıiletkenlerin optik ve elektriksel karakterizasyonlarını X ışını kırınım, TL, TSC, PL gibi tekniklerin kullanılarak yapılması

tel    0 312 233 14 65
oda   PA 06
mail  ipekguler@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

Doktora:  Leicester Üniversitesi, Eğitim Teknolojisi Bölümü

Çalışma Alanları: E – Öğrenme, Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı, Web Tabanlı Öğretim Tasarımı, Bilgi Okuryazarlığı, Dönüştürülmüş Öğrenme, infografiklerin eğitimde kullanımı

tel    0 312 233 14 10
oda   Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Ofisi
mail  buket@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Dr. Ali Rıza Aşkun

Doktora:  Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü

Çalışma Alanları: Uygulamalı Matematik, Sembolik Hesaplama

tel    0 312 233 14 72
oda   PB 10
mail  askun@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Naim Atabağsoy

Doktora:  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyatı Bölümü

Çalışma Alanları: Yeni Türk Şiiri, 20. Yüzyıl Türk Romanı, Söylem Analizi, Edebiyat ve Millî Kimlik İnşası İlişkisi, Edebiyat – Siyaset ve Edebiyat – Tarih Disiplinler Arası İlişkiler.

tel    0 312 233 14 62
oda   PB 13
mail   naim@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Dr. Tüzel Atıcı

Doktora:  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitimin Kültürel Temelleri Ana bilim Dalı, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Türkiye Cumhuriyeti tarihi (Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi), Kültür tarihi konuları (Eğitim, uygarlık ve bilim tarihi), Eğitim planlaması ve yönetimi

tel    0 312 233 14 63
oda   PB 12
mail   tuzelatici@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Esra Bağ

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (devam ediyor)

Çalışma Alanları: Perovskit ve Organik Güneş Pilleri

tel    0 312 233 14 78
oda   PA 13
mail   esrabag@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Gülşen Fatma Çulhaoğlu Pirencek

Doktora:  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyatı Bölümü

Çalışma Alanları: Osmanlı Şiiri,Osmanlı Kadın Şairleri, Kadın Çalışmaları

tel    0 312 233 14 68
oda   PB 14
mail   gulsen@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Burcu Erdemir (Adalet MYO)

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Çalışma Alanları: Eğitim yönetimi, liderlik, yükseköğretim, etik, örgüt kültürü ve iklimi, işyerinde psikolojik taciz(mobbing)

tel    0312 233 14 80
oda   PA 11
mail   berdemir@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakan Gündüz

Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü (devam ediyor)

Çalışma Alanları: Nükleer Fizik, Füzyon Dinamiği, Plazma Fiziği

tel    0 312 233 15 01
oda   NC 08
mail   hgunduz@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Dilek Işık Taşgın

Doktora:  Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü

Çalışma Alanları: BODIPY floroforlarının sentezi ve uygulamaları. Heterosiklik aromatik bileşiklerin katılma ve halkalaşma tepkimeleri. Fosfonat ve pirolizin bileşiklerinin sentezi için yeni metodlar geliştirilmesi

tel    0 312 233 14 73
oda  PA 05
mail  ditasgin@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Ali Kiracı

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Çalışma Alanları: Ferroelektrik malzemelerin bazı dinamik niceliklerinin (Özısı, Sönüm katsayısı, düzen parametresi)  kritik sıcaklık civarında hesaplanması ve bu malzemelerin kritik sıcaklık civarında teorik faz geçişlerinin hesaplanması

tel    0 312 233 14 71
oda   PB 11
mail   akiraci@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Elif Fatma Tolun

Doktora:  Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü

Çalışma Alanları: 

tel    0 312 233 14 66 / 0312 2844500-305
oda   PB 05 / B 126 (Balgat Kampüsü)
mail   eotolun@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Özlem Türker Bayrak

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü

Çalışma Alanları: İstatistiksel Veri Analizi, İstatistiksel Çıkarım, Kalite Kontrol, Zaman Serileri, uygulamalı Ekonometrik Analizler

tel    0 312 233 14 69
oda   PB 04
mail   ozlemt@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV