Yayınlar

Yayınlar2018-08-08T13:20:21+00:00

MAKALELER

2018:

D. Isik Tasgin, C. Unaleroglu, “N-phosphorylation of pyrroles: An intramolecular migration reaction” Tetrahedron Letters, 59, 1955–1957, 2018.

I. Guler, M. Işik,F. Ahmedova,A. Guseinov, N. Gasanly “Characteristic features of thermoluminescence in neodymiumdoped
gallium sulfide” Luminescence 33(4) 759-763,  2018.

I. Guler, M. Işik, L. Gasanova, A. Mahammadov, N. Gasanly “Thermoluminescence in gallium sesquisulfide single crystals: usual and unusual heating rate dependencies” Optik 165 132-136,  2018.

I. Guler, N. M. Gasanly “Optical and photoelectrical properties of TlInSSe layered single crystals” Optik 157 895-899  2018.

I. Guler, N. M. Gasanly “Determination of trapping parameters of Tl2In2S3Se layered single crystal by thermoluminescence” DOI: 10.1002/crat.201700134, Crystal Research Technology, 2018

A. Kiraci, H. Yurtseven, “Pressure dependent raman modes near the cubic-tetragonal transition in strontium titanate.”, Journal of American Ceramic Society, 101,1344-1355 (2018).

A. Kiraci, H. Yurtseven, “Analysis of the integrated intensity of the central peaks calculated as a function of temperature in the ferroelectric phase of lithium tantalate”, Thermal science, doi.org/10.2298/TSCI170614289K (2018).

2017:

Dağhan, G., Kibar Nuhoğlu, P. Çetin Menzi, N., Telli, E. & Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 7 (2). 215 – 235.

Nuhoğlu Kibar, P. & Akkoyunlu, B. (2017). Fostering and assessing infographic design for learning: the development of infographic design criteria. Journal of Visual Literacy. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1051144X.2017.1331680. (ERIC).

Demirel, M. & Akkoyunlu, B. (2017). Prospective teachers’ lifelong learning tendencies and information literacy self-efficacy . Educational Research and Reviews. 12(6), 329-337. (ERIC)

Atabağsoy, Naim. Güneş Saygılı’nın Gerçek Yaşamı Romanında Türkiye Solunun Kadın Kimliğine Bakışı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 34. 1 (Haziran 2017): 61 – 69.

H. Yurtseven, A. Kiraci, “Pressure dependence of the Raman frequency calculated from the volume data close to the ferroelectric-paraelectric transition in PbTiO3”, Ferroelectrics, 520, 245-255 (2017).

A. Kiraci, H. Yurtseven, “Calculation of the Frequency shifts and damping constant for the Raman modes (A1g, B1) near the tetragonal – cubic transition in SrTiO3.”, Turkish Journal of Physics, 41, 526-525 (2017).

A. Kiraci, H. Yurtseven, “Temperature dependence of the polarization, dielectric constant, damping constant and the relaxation time close to the ferroelectric-paraelectric phase transition in LiNbO3”, Optik, 132, 183-191 (2017).

A. Kiraci, H. Yurtseven, “Calculation of the raman frequency, damping constant (Linewidth) and the relaxation time near the tetragonal-cubic transition in PbTiO3”, Optik, 142, 311-319 (2017).

H. Yurtseven, A. Kiraci, “Temperature Dependence of The Damping Constant and the Relaxation Time Close to the Tetragonal-Cubic Phase Transition in SrZrO3”,  Journal of Molecular Structure,1128,51-56 (2017).

A. Kiraci, H. Yurtseven, “Damping constant, dielectric susceptibility, inverse relaxation time and the activation energy calculated as a function of temperature from the Raman frequency for the rhombohedral-tetragonal phase transition in BaCeO3”, J. BAUN Inst. Sci. Technol., 19(3), 77-83, (2017).

BAYRAK, Ö. T. and AKKAYA, A.D., “Inference of Autoregressive Model with Stochastic Exogenous Variable Under Short-Tailed Symmetric Distributions”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, DOI :10.1007/s40995-017-0448-x.

2016:

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Modeling the continuance usage intention of online learning environments. Computers in Human Behavior, 60, 198-211. doi: 10.1016/j.chb.2016.02.066 (SSCI)

D. Isik Tasgin, Canan Unaleroglu, “Ring annulation versus alkylation of pyrrole with α-phosphoryl-α,β-unsaturated ketones”, Tetrahedron, 72, 5934-5942, 2016.

ŞENOĞLU, B. and BAYRAK, Ö. T. (2016), “Linear contrasts in one-way classification AR(1) model with gamma innovations”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 46(2), 1743 – 1754.

KİTAP BÖLÜMLERİ

2018:

Menzi Çetin, N. (2018). A study on how to equip students with scientific communication skills. Information Literacy in the Workplace. Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Špiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L. (Eds). Springer International Publishing.

2017:

Kurbanoğlu, S. & Akkoyunlu, B. (2017). Information literacy and flipped learning. Dora Sales and Mario Pinto (Eds). Pathways into Information Literacy and Communities of Practice. Teaching Approaches and Case Studies. (53 – 84). Elsevier Ltd. DOI: http://dx.doi.org/10.101/B978-0-08-10067373-3.0003-4

Çetin Menzi, N. & Akkoyunlu, B. (2017). Dijital okuryazarlık ve bilimsel iletişim. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017. (pp. 67 – 74) TOJET – Sakarya Universitesi

Gündüz, A. Y., Nuhoğlu Kibar, P. & Akkoyunlu, B. (2017). Dönüştürülmüş öğrenme modelinde düşünme becerileri: kendi aracını getir uygulamasıyla infografik tasarım etkinliği. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017. (ss. 84 – 93) TOJET – Sakarya Universitesi

Dağhan, G. & Akkoyunlu, B. (2017). Mobil öğrenme ve sürdürülebilirlik. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017. (ss. 212 – 217) TOJET – Sakarya Universitesi.

Akkoyunlu, B. & Asan, A. (2017). Sosyal sorumluluk projelerinde sosyal medya kullanımı. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017. (pp. 369 – 377) TOJET – Sakarya Universitesi.

2016:

Çetin Menzi, N. & Akkoyunlu, B. (2016). Bilgi arama davranışı ve eğitim açısından önemi. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016. (ss. 37 – 55) TOJET – Sakarya Üniversitesi

Kibar Nuhoğlu, P. & Akkoyunlu, B. (2016).Bilgisayar dersliğinden kendi aracını getir uygulamasına. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016. (ss. 57 – 71). TOJET – Sakarya Üniversitesi.

Dağhan, G. & Akkoyunlu, B. (2016). Bilgisayar destekli eğitimden FATİH projesine. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016. (ss. 89 – 101). TOJET – Sakarya Üniversitesi.

Gündüz, A. Y. & Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş sınıftan dönüştürülmüş öğrenmeye. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016. (ss. 237 – 251). TOJET – Sakarya Üniversitesi.

BİLDİRİLER

2018:

Atıcı, T. (2018). “Tarihten Günümüze Taşınanlar”. Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu-UTES. 29-30 Mart 2018. Ankara: Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları No.:4, Cilt-1. s. 448-456

Akkoyunlu, B. (2018). Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a: Akıllı toplumlar yaratmada üniversitelerin rolü. 1. Uluslararası Küreselleşme Sempozyomu. Hazar Üniversitesi, 20 – 21 Nisan, Bakü. (Kabul edildi)

Gündüz, A. Y.; Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2018). Oyunlaştırılmış E-öğrenme Ortamında Yer Alan Oyun Bileşenlerinin Isı Haritaları Yoluyla Kullanım Durumlarının İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 2 – 4 Mayıs İzmir. (Kabul edildi)

Dağhan, G., Gündüz, A. Y. & Akkoyunlu, B. (2018). Yoğun Bilişsel Çaba Gerektiren Video Temelli E-Öğrenme Materyallerinin Kullanım Sürdürülebilirliğine Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 2 – 4 Mayıs İzmir. (Kabul edildi)

Gündüz, A. Y.; Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel İletişim Becerilerini Uygulama Düzeyleri. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 2 – 4 Mayıs İzmir. (Kabul edildi)

Soylu Yılmaz, M. & Akkoyunlu, B. (2018). Selling My Robot: Integrating Writing into STEM Classes. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 2 – 4 Mayıs İzmir. (Kabul edildi)

2017:

Dağhan, G., Gündüz, A. Y., & Akkoyunlu, B. (2017). Mobil öğrenmenin pedagojik boyutuna ilişkin yeni bir kavram: Mobil sayısal okuryazarlık. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Türkiye.

AKKAYA, A.D., and BAYRAK, Ö.T. (2017) “A New Estimation Technique for AR(1) Model with Long-Tailed Symmetric Innovations”, Proceedings International Work-Conference on Time Series 2017 (ITISE 2017), 1175 – 1184, Granada, Spain. Selected to be a book chapter in “Contributions to Statistics”, Springer Book Series. It is in progress. (Refereed Conference Paper)

BAYRAK, Ö. T., and AYTAÇOĞLU, B. (2017) “The Effect of Estimation on EWMA-R Control Chart for Monitoring Linear Profiles under Non-Normality” 10th International Statistical Congress, Ankara, Turkey. (Refereed Conference Abstract)
AYTAÇOĞLU, B., and BAYRAK, Ö. T. (2017) “Estimation Effect Under Non-Normality on T2 Control Chart for Monitoring Linear Profiles” International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Turkey, 8. (Refereed Conference Abstract)

2016:

Çakmakcı, G., Kaya, G., Yalaki, Y., Akkoyunlu, B. & Şardağ, M. (2016). Strategies for assessment of inquiry learning in science (SAILS). Educating the Educators Conference. 7-9 November , Freiburg.

Menzi Çetin, N., & Akkoyunlu, B. (2016). Öğrencilerin bilgiye erişme yolları: Mülteciler projesi. 7. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğitimler Konferansı (INTE), Viyana, Avusturya.

Dağhan, G., Gündüz, A. Y., & Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş öğrenme ortamında Bilgi Sistemleri Süreklilik Modeli çerçevesinde bir inceleme. 7. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğitimler Konferansı (INTE ), Viyana, Avusturya.

Gündüz, A. Y., Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş öğrenme ortamlarında öğrenme stilleri ile akademik başarı ilişkisinin incelenmesi. 7. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğitimler Konferansı (INTE 2016), Viyana, Avusturya.

Menzi Çetin, N., & Akkoyunlu, B. (2016). Ortaokul öğrencilerine bilgi arama ve bilimsel iletişim becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. 3. International Conference on New Trends in Education (ICNTE). 26 – 29 April 2016, İzmir, Turkey.

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2016). Towards more visual literate students: Teachers are designing infographics. 3rd. International Conference on New Trends in Education (ICNTE). 26 – 29 April 2016, İzmir, Turkey.