×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
20180301_165109

Adı Soyadı: Prof. Dr. İpek Güler (Bölüm Başkanı)

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Çalışma Alanları: Silikon nitrat ve silikon oksit ince filmlerinin CVD ve PECVD tekniklerini kullanılarak üretilmesi. İnce filmlerin içinde silikon nanoparçacıklarının elde edilmesi. İnce filmlerin ve bazı 3A-6A grubu yarıiletkenlerin optik ve elektriksel karakterizasyonlarını X ışını kırınım, TL, TSC, Raman, Elipsometre, PC, EDS, PL gibi tekniklerin kullanılarak yapılması

tel    0 312 233 14 65
oda   PA 06
mail  ipekguler@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

kiracı

Adı Soyadı: Doç. Dr. Ali Kiracı

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Çalışma Alanları: Ferroelektrik malzemelerin bazı dinamik niceliklerinin (Özısı, Sönüm katsayısı, düzen parametresi)  kritik sıcaklık civarında hesaplanması ve bu malzemelerin kritik sıcaklık civarında teorik faz geçişlerinin hesaplanması

tel    0 312 233 14 71
oda   PB 11
mail   akiraci@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

HG

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakan Gündüz

Yüksek Lisans:  Çankaya Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı (devam ediyor)

Çalışma Alanları: İş Yerlerinde Gürültü Etkilerinden Korunma İçin Hesaplama Yöntemi.

tel    0 312 233 14 78
oda   PA 13
mail   hgunduz@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV