Kimya Bilim Dalı

Kimya Bilim Dalı2018-04-13T09:49:32+00:00

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Dilek Işık Taşgın

Doktora:  Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü

Çalışma Alanları: BODIPY floroforlarının sentezi ve uygulamaları. Heterosiklik aromatik bileşiklerin katılma ve halkalaşma tepkimeleri. Fosfonat ve pirolizin bileşiklerinin sentezi için yeni metodlar geliştirilmesi

tel    0 312 233 14 73
oda  PA 05
mail  ditasgin@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Esra Bağ

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (devam ediyor)

Çalışma Alanları: Perovskit ve Organik Güneş Pilleri

tel    0 312 233 14 78
oda   PA 13
mail   esrabag@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV