×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
bukethoca

Adı Soyadı: Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

Doktora:  Leicester Üniversitesi, Eğitim Teknolojisi Bölümü

Çalışma Alanları: E – Öğrenme, Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı, Web Tabanlı Öğretim Tasarımı, Bilgi Okuryazarlığı, Dönüştürülmüş Öğrenme, infografiklerin eğitimde kullanımı

tel    0 312 233 14 10
oda   Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Ofisi
mail  buket@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

20180301_165109

Adı Soyadı: Prof Dr. İpek Güler (Bölüm Başkanı)

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Çalışma Alanları: Silikon nitrat ve silikon oksit ince filmlerinin CVD ve PECVD tekniklerini kullanılarak üretilmesi. İnce filmlerin içinde silikon nanoparçacıklarının elde edilmesi. İnce filmlerin ve bazı 3A-6A grubu yarıiletkenlerin optik ve elektriksel karakterizasyonlarını X ışını kırınım, TL, TSC, Raman, Elipsometre, PC, EDS, PL gibi tekniklerin kullanılarak yapılması

tel    0 312 233 14 65
oda   PA 06
mail  ipekguler@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Prof. Dr. Ziya Esen

Doktora:  ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

Çalışma Alanları: Fiziksel metalurji, iç yapı-özellik ilişkisi, toz metalurjisi (seçmeli lazer sinterleme ile katmanlı imalat, kompozitler), titanyum alaşımlarının yüzey işlemleri, metalik biyomalzemeler(titanyum&magnezyum esaslı), termoelektrik malzemeler.

Adı Soyadı: Doç. Dr. Özlem Türker Bayrak

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü

Çalışma Alanları: Statistical Data Analysis, Statistical Inference, External and Internal Quality Control, Time Series Analysis, Applied Econometric Analysis

tel    0 312 233 14 69
oda   PB 04
mail   ozlemt@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

kiracı

Adı Soyadı: Doç. Dr. Ali Kiracı

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Çalışma Alanları: Ferroelektrik malzemelerin bazı dinamik niceliklerinin (Özısı, Sönüm katsayısı, düzen parametresi)  kritik sıcaklık civarında hesaplanması ve bu malzemelerin kritik sıcaklık civarında teorik faz geçişlerinin hesaplanması

tel    0 312 233 14 71
oda   PB 11
mail   akiraci@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Naim Atabağsoy

Doktora:  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyatı Bölümü

Çalışma Alanları: Yeni Türk Şiiri, 20. Yüzyıl Türk Romanı, Söylem Analizi, Edebiyat ve Millî Kimlik İnşası İlişkisi, Edebiyat – Siyaset ve Edebiyat – Tarih Disiplinler Arası İlişkiler.

tel    0 312 233 14 62
oda   PB 13
mail   naim@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

dilekışıktaşgın

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Dilek Işık Taşgın

Doktora:  Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü

Çalışma Alanları: BODIPY floroforlarının sentezi ve uygulamaları. Heterosiklik aromatik bileşiklerin katılma ve halkalaşma tepkimeleri. Fosfonat ve pirolizin bileşiklerinin sentezi için yeni metodlar geliştirilmesi

tel    0 312 233 14 73
oda  PA 05
mail  ditasgin@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

2018-02-27-15.55.12-e1626175343582

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Gülşen Fatma Çulhaoğlu Pirencek

Doktora:  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyatı Bölümü

Çalışma Alanları: Osmanlı Şiiri,Osmanlı Kadın Şairleri, Kadın Çalışmaları

tel    0 312 233 14 68
oda   PB 14
mail   gulsen@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

alirıza

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Dr. Ali Rıza Aşkun

Doktora:  Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü

Çalışma Alanları: Uygulamalı Matematik, Sembolik Hesaplama

tel    0 312 233 14 72
oda   PB 10
mail  askun@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Tüzel-ATICI-e1626175374839

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Dr. Tüzel Atıcı

Doktora:  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitimin Kültürel Temelleri Ana bilim Dalı, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Türkiye Cumhuriyeti tarihi (Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi), Kültür tarihi konuları (Eğitim, uygarlık ve bilim tarihi), Eğitim planlaması ve yönetimi

tel    0 312 233 14 63
oda   PB 12
mail   tuzelatici@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Elif-Tolun

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Dr. Elif Fatma Tolun

Doktora:  Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü

Çalışma Alanları: 

tel    0 312 233 14 66 / 0312 2844500-305
oda   PB 05 / B 126 (Balgat Kampüsü)
mail   eotolun@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

HG

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakan Gündüz

Yüksek Lisans:  Çankaya Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı (devam ediyor)

Çalışma Alanları: İş Yerlerinde Gürültü Etkilerinden Korunma İçin Hesaplama Yöntemi.

tel    0 312 233 14 78
oda   PA 13
mail   hgunduz@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Burçin Tuna

Yüksek Lisans:  Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları: Uzaktan eğitim

 

tel    0 312 233 10 30
oda   Bilgi İşlem Dairesi Müdürlüğü
mail  btuna@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakan Yurduseven

Yüksek Lisans: –

Çalışma Alanları: –

tel    0 312 233 10 37
oda   Bilgi İşlem Dairesi Müdürlüğü
mail  yurduseven@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Çağla Akelmas

Bölüm Sekreteri

tel    0 312 233 14 70

oda   PB-08
mail   caglaparlakgunes@cankaya.edu.tr

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Samet Ünal

Uğurcan Ateş

Saadet Pınar İçemer