Fizik Bilim Dalı

Fizik Bilim Dalı2018-04-13T09:48:24+00:00

Adı Soyadı: Doç. Dr. İpek Güler (Bölüm Başkanı)

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Çalışma Alanları: Silikon nitrat ve silikon oksit ince filmlerinin CVD ve PECVD tekniklerini kullanılarak üretilmesi. İnce filmlerin içinde silikon nanoparçacıklarının elde edilmesi. İnce filmlerin ve bazı 3A-6A grubu yarıiletkenlerin optik ve elektriksel karakterizasyonlarını X ışını kırınım, TL, TSC, PL gibi tekniklerin kullanılarak yapılması

tel    0 312 233 14 65
oda   PA 06
mail  ipekguler@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Ali Kiracı

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Çalışma Alanları: Ferroelektrik malzemelerin bazı dinamik niceliklerinin (Özısı, Sönüm katsayısı, düzen parametresi)  kritik sıcaklık civarında hesaplanması ve bu malzemelerin kritik sıcaklık civarında teorik faz geçişlerinin hesaplanması

tel    0 312 233 14 71
oda   PB 11
mail   akiraci@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV

Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakan Gündüz

Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü (devam ediyor)

Çalışma Alanları: Nükleer Fizik, Füzyon Dinamiği, Plazma Fiziği

tel    0 312 233 15 01
oda   NC 08
mail   hgunduz@cankaya.edu.tr
ders   Verdiği Dersler
cv   CV